удоволствието да виждаш по - добре!

Лещи за очи

Меки лещи

  • Едномесечни лещи:

    Comfort, Pure, Vision, Pure Vision 2, SoftLens Toric, Pure Vision Toric, SP55, Cooper Vision, FreshLook, CibaVision, Johnson&Johnson, AquaLens

  • Тримесечни лещи:

    BaushAndLomb FW, Laria

  • Шестмесечни лещи:

    Omega 38


Твърди лещи

  • Rose K2, Oxyflex – DK30, DK60, DK90, Quantum